EU štítky pneumatik

EU štítek informuje spotřebitele o třech základních vlastnostech pneumatiky: energetické účinnosti, brzdění na mokré vozovce a vnější hlučnosti. Každé kritérium má svou třídu vyjadřovanou písmenem a barvou.

Energetická účinnost

EU štítek - energetická účinnost

Pneumatiky se podílejí na celkové spotřebě paliva ze 20%. Jízda pneumatiky po vozovce vyvolává deformaci spojenou s uvolňováním tepla. Tento jev vytváří sílu, která se nazývá valivý odpor (VO). Čím je vyšší, tím více paliva motor spotřebovává. Nízký valivý odpor je tedy významným kritériem pro snížení spotřeby paliva a následně i emisí CO2.

Štítek označuje třídu valivého odporu, do níž pneumatika patří. Známky jdou od A (nejnižší valivý odpor) po G (nejvyšší valivý odpor).

Pneumatika je testována na lavici, kterou podle standardního protokolu tvoří buben o průměru 2 metrů. Test simuluje jízdu při rychlosti 80 km/h se zatěží odpovídající 80 % indexu zátěže pneumatiky.

Účinnost brzdění na mokré vozovce

EU štítek - brzdění

Přilnavost pneumatiky na mokré vozovce je zásadním faktorem pro bezpečnost řidiče a jeho spolujezdců. Pro její měření vytvořila evropská směrnice protokol, který stanovuje podmínky, za nichž se musí test odehrávat: výchozí rychlost, vlastnosti dráhy, výška vody, teplota.

Třída je přidělena po srovnání výsledků testu s výsledky získanými s referenční pneumatikou. Známky se pohybují od A (nejlepší) do G (nejhorší).

Tento test se provádí se standardním vozidlem vybaveným systémem ABS. Brzdění se měří během fáze zpomalování z 80 km/h na 20 km/h. Veškeré podmínky, za jakých by měl test probíhat, stanovuje směrnice. Zde jsou některé z nich:

  • Teplota: od 2° do 20 °C pro zimní pneumatiky, od 5° do 35 °C pro letní pneumatiky.
  • Zavlhčení dráhy: výška vody mezi 0,5 a 1,5 mm
  • Vlastnosti dráhy: sklon, rovnoměrnost, kvalita povrchu, textura, třecí vlastnosti…

Hladina vnější hlučnosti při jízdě

EU štítek - hlučnost

Hlučnost vznikající při jízdě pneumatiky patří mezi kritéria týkající se kvality života. Značnou měrou se podílí na celkové hlučnosti, kterou vozidlo vydává. Nad 50 km/h dokonce převažuje. Snížení vnější hlučnosti při jízdě tedy přispívá ke snaze snížit nepříjemný hluk.

Výsledek naměřený při testu se porovnává s limitní hodnotou stanovenou předpisy. Hlučnost se dělí do tří tříd, označených jednou (nejlepší známka), dvěma nebo třemi zvukovými vlnkami. Na štítku je pak uvedena i konkrétní hodnota hluku v decibelech.

Kdo testy provádí?

EU štítek pneumatik

Hodnocení vlastností pneumatik vzhledem k evropskému značení je na odpovědnosti výrobců nebo dovozců daných pneumatik. Jedná se tedy o proces autocertifikace.

Každý výrobce podrobuje své výrobky testům odpovídajícím protokolu, který je přesně definován evropskými institucemi. Zavazuje se, že dodá spolehlivou a objektivní klasifikaci, která spotřebiteli umožní porovnávat pneumatiky mezi sebou.

Poté závisí na každém členském státu Unie, aby zaručil, že testy byly provedeny podle stanoveného postupu a prováděl případné namátkové kontroly.

 


TOPlist TOPlist
Zavřít

Zadejte rozměr vašich pneu

Nejčastější: 205 55 R16, 195 65 R15, 195 60 R15, 225 45 R17

/ R